De Appel van Verleiding

 
 

Zeer geachte internaut of cultuurminnende surfer !!


U hebt dan uiteindelijk toch de weg naar de

Appel van Verleiding

gevonden! Gelukgewenst en welkom.
De passie voor cultuur is hier steeds aanwezig: dus willen we elke 4 à 6 weken een culturele manifestatie, een “iets” serveren aan een ieder die muziek, toneel, poëzie en proza meedraagt in zijn hart. De constante in al dat fraais is de passie en de liefde!

Men zegge het voort!

 

“Appel van Verleiding”

Merendreedorp 56

B-9850 Merendree

+32 9 3720588

info <at> appelvanverleiding.be

Route

  1. - Agenda -


  2. 12 oktober 2019

  3. 20u30

  4. theater

  5. LIJF


10 november 2019  11u00

Kleinkunst

met een

knipoog